Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 11 năm 2018 của UBND huyện
False 22087Ngày cập nhật 24/12/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT và các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 12

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

2

Báo cáo công tác PCTN, lãng phí, tiết kiệm; thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/11

3

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 10/11

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/11

5

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2018 và nhiệm vụ 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/11

6

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm KT-XH năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

Văn Phòng, các ngành

liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/11

7

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 10/11

8

Báo cáo KT – XH tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

9

Kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

II

Các quyết định, chỉ thị ban hành trong tháng

1

Công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

2

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng

GD-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

3

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

4

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

5

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN

Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

6

Tổng kết công tác Hội CTĐ và phong trào HMTN

Hội CTĐ huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các xã công tác chăm sóc, cải tạo vườn, đề án cam và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM các xã

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 11

2

Vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét, tiêm phòng vaccine vụ Thu

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 11

3

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 đảm bảo lịch thời vụ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 11

4

Chú trọng công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, chủ động ngăn ngừa không cho bệnh dịch này xảy ra trên địa bàn huyện

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 11

5

Tổ chức diễn đàn kết nối người sản xuất với các doanh nghiệp, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 11

6

Tiếp tục kiểm tra phương án PCTT và dự trữ háng hóa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 11

7

Thảo luận dự toán ngân sách năm 2019 với các đơn vị trên địa bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

8

Tiến hành soát xét các khoản thu chi năm 2018 để trình UBND huyện, thường trực HĐND huyện điều chỉnh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

9

Tiếp tục thẩm định phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

10

Đôn đốc thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ theo kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

11

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

12

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLNN đối với hoạt động xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động XD

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11

13

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

14

Phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

15

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

16

Tăng cường công tác quản lý SDĐ và phương án xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

17

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2018

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

18

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đúng tiến độ

Ban QLDAKV, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

19

Chuẩn bị hoàn tất thủ tục báo cáo kinh tế kỹ thuật danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019

Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDAKV

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

20

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép

Hạt Kiểm lâm, Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đề nghị UBND tỉnh thẩm định

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

11

2

Kiểm tra, phúc tra công tác PCDG của các xã, thị trấn năm 2017

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

11

3

Hoàn thành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

4

Theo dõi, giám sát các chương trình y tế Quốc gia, y tế địa phương

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

III

Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

2

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

3

Đôn đốc và tổng hợp Báo cáo chấm điểm chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

4

Triển khai hoạt động kiểm tra việc thực thi công vụ theo Quyết định 892 của Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

5

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

6

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

7

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

8

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ tại UBND xã Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

9

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Đài truyền thanh – truyền hình huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

10

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

11

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

12

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

13

Báo cáo công tác Tư pháp, hòa giải năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

14

Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

15

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, nhất là xử lý xe hết hạn lưu thông

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

16

Tham mưu, đôn đốc các ngành và hoàn chỉnh các văn bản chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

20/11

17

Tổ chức tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

18

Triển khai kế hoạch kiểm tra theo QĐ 903 của Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

19

Tham mưu tổng hợp ban hành Chương trình công tác năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

20

Báo cáo kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT ICT Index 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

21

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

22

Tập huấn phần mềm dịch vụ công một cửa hiện đại cho các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

23

Kiện toàn lãnh đạo bộ máy Trung tâm hành chính công huyện

Văn phòng, Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 11

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.734