Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 10 năm 2018 của UBND huyện
False 18607Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT và các PCT UBND huyện

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Phòng Nội vụ, Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

2

Chương trình công tác tháng 11

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

3

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  năm 2018

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

4

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

5

Báo cáo công tác văn bản năm 2018

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

6

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

7

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  năm 2018

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

8

Báo cáo danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 10

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

2

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các xã công tác chăm sóc, cải tạo vườn, đề án cam và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

2

Vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét, tiêm phòng vaccine vụ Thu

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

3

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

4

Chú trọng công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, chủ động ngăn ngừa không cho bệnh dịch này xảy ra trên địa bàn huyện

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

5

Thảo luận dự toán ngân sách năm 2019 với các đơn vị trên địa bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

10

6

Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2019

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

10

7

Thẩm định phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

10

8

Đôn đốc thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ theo kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

9

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

10

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLNN đối với hoạt động xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động XD

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

11

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

12

Phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

13

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

14

Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý SDĐ và phương án xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

15

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đúng tiến độ

Ban QLDAKV, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

16

Chuẩn bị hoàn tất thủ tục báo cáo kinh tế kỹ thuật danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019

Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDAKV

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

17

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

18

Hoàn tất thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Chỉ đạo phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 10

2

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đề nghị UBND tỉnh thẩm định

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

10

3

Tham mưu xét hồ sơ đề nghị công nhận văn hóa năm 2018

Phòng Văn hóa TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

4

Triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

5

Theo dõi, giám sát các chương trình y tế Quốc gia, y tế địa phương

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

III

Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

2

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

3

Đôn đốc và tổng hợp Báo cáo chấm điểm chỉ số  cải cách hành chính huyện năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

4

Triển khai hoạt động kiểm tra việc thực thi công vụ theo Quyết định 892 của Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

5

Tham mưu phương án nhân sự để đưa Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao đi vào hoạt động

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

6

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

7

Kết luận thanh tra chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại 04 trường học trên địa bàn

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

8

Triển khai thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ tại UBND xã Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

9

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận thanh tra tại xã Thượng Quảng

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

10

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Đài truyền thanh – truyền hình huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

11

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

12

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

13

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

14

Báo cáo công tác Tư pháp năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

15

Tham mưu ban hành công bố lại Hệ thống các quy trình ISO QLCL TCVN 9001:2015

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

16

Tham mưu hoàn thành công tác đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

17

Báo cáo công tác duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

18

Tổ chức tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

19

Triển khai kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện, Chủ tịch huyện theo QĐ 903 của Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

20

Tham mưu hoàn thành công tác đánh giá tình hình KTXH năm 2018 và kế hoạch năm 2019 các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

21

Tham mưu tổng hợp ban hành Chương trình công tác năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 10

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.791