Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 08 năm 2018 của UBND huyện
False 16190Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Báo cáo thông qua Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy

1

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 10/8

2

Sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 15/12/2016 của Huyện ủy về “Xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Các Phòng: Nông nghiệp, LĐ-TBXH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/8

3

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 23/6/2016 của Huyện ủy về Đề án “Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/8

II

Quy hoạch, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Hoàn thành Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Quy hoạch bãi đổ rác thải xây dựng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

3

Hoàn thành phương án đấu giá đất tổ dân phố 1 thị trấn Khe Tre và các lô đất thu hồi sau thanh tra tại xã Hương Hòa

 

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

III

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT và các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 9

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm về tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng, chống tham nhũng

Thanh Tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

3

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá truyền thống huyện

Phòng VH-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

4

Kế hoạch huyện, xã điển hình về PCTT; xây dựng kế hoạch dự trữ PCTT huyện

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

5

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

IV

Các Quyết định, Chỉ thị ban hành trong tháng

1

Phê duyệt danh sách các hộ tham gia dự án Cam

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương Ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9

Văn phòng, Phòng LĐTBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Ngày 31/8

3

 Tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 8

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Triển khai thực hiện Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các xã công tác chăm sóc, cải tạo vườn, đề án cam và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

3

Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận của Huyện ủy về Làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

4

Tổ chức diễn đàn kết nối người sản xuất với các doanh nghiệp, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

5

Tiến hành thảo luận dự toán ngân sách năm 2019 với các đơn vị trên địa bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

8

6

Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2019

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

8

7

Đôn đốc phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

8

8

Đôn đốc thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ theo kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

9

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

10

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLNN đối với hoạt động xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động XD

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

11

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

12

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

13

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

14

Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý SDĐ và phương án xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

15

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đúng tiến độ

Ban QLDAKV, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

16

Chuẩn bị hoàn tất thủ tục báo cáo kinh tế kỹ thuật danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019

Phòng TC-KH, Ban QLDAKV, KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

17

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

18

Trình phê duyệt và triển khai thực hiện PA thu hồi đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Tổ chức lễ phát thưởng cho các em học sinh, giáo viên có thành tích tiêu biểu năm học 2017-2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

2

Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức ngành

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

3

Tổ chức ôn tập, thi lại cho số học sinh xếp loại học lực yếu năm học 2017-2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 8

4

Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, tổ chức khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 8

5

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2018

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 8

6

Tham mưu họp xét hồ sơ đề nghị công nhận văn hóa năm 2018

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

7

Kiểm tra hồ sơ khuyết tật 6 xã định canh đinh cư

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

8

Điều tra cập nhập Cung lao động và nhu cầu học nghề tại các xã, thị trấn và điều tra thông tin doanh nghiệp trên địa bàn

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

III

Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Kiểm tra cơ sở về kết quả thực hiện niệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Tổ chức thi tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

3

Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

4

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

5

Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ thay thế Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

6

Kết luận thanh tra việc quản lý tài chính, quản lý các chương trình dự án, quản lý đầu tư xây dựng và phòng chống tham nhũng tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

7

Thanh tra chuyên đề về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại 07 công trình các trường học.

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

8

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch và chứng thực theo Luật hộ tịch năm 2014

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

9

Đôn đốc, rà soát chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 sang 9001:2015 cho các phòng, ban, các xã, thị trấn; rà soát ban hành lại các quy trình

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

10

Tổ chức tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 8

11

Chuẩn bị buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 22/8

12

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn và các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

13

Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện, Chủ tịch huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.660