Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 07 năm 2018 của UBND huyện
False 17447Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Quy hoạch, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Hoàn thành Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Quy hoạch bãi đổ rác thải xây dựng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 7

3

Hoàn thành phương án đấu giá đất tổ dân phố 1 thị trấn Khe Tre và các lô đất thu hồi sau thanh tra tại xã Hương Hòa

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 7

II

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT và các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 8

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Kế hoạch kiểm tra hoạt động bảo vệ khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Kế hoạch “Ngày pháp luật” năm 2018 và tổ chức ngày pháp luật

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

III

Các Quyết định, Chỉ thị ban hành trong tháng

1

Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

3

Phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất các thôn, xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Phòng Dân tộc

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Tổng kết công tác PCTT-TTCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Hội nghị sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Lễ đặt vòng hoa, dâng hương và tọa đàm Kỷ niệm 71 năm  ngày TBLS 27/7/2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 27/7

4

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

5

Tổ chức khai mạc diễn tập chính thức khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

6

Tổ chức Lễ phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 06/7

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Triển khai phương án phòng, chống lụt bão-TKCN năm 2018

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Kiểm tra tình hình quản lý rừng tự nhiên của các chủ rừng

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT, Trạm CNTY

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Triển khai thực hiện Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

5

Rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các xã công tác chăm sóc, cải tạo vườn, đề án cam và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

6

Xây dựng báo cáo kinh tế xã hội năm 2019 lần 1 gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

7

7

Quyết định công khai Quyết toán ngân sách ngân sách năm 2017

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

7

8

Kiểm tra số liệu quyết toán 6 tháng đầu năm 2018 ở một số đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

7

9

Đôn đốc phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

7

10

Phối hợp Chi cục Thuế, UBND cấp xã rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn thành công tác thu theo kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

7

11

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

7

12

Đôn đốc thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ theo kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

13

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

14

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLNN đối với hoạt động xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động XD

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 7

15

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

16

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

17

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

18

Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý SDĐ và phương án xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

19

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019)

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

20

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đúng tiến độ

Ban QLDAKV, KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

22

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

23

Tình phê duyệt và triển khai thực hiện PA thu hồi đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Chỉ đạo ngành học Mầm non tăng cường dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số mẫu giáo 4-5 tuổi

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 7

2

Chỉ đạo các trường bảo quản cơ sở vật chất, trường lớp trong thời gian nghỉ hè

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

3

Chỉ đạo các trường thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 7

4

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2018

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 7

5

Kiểm tra và tham mưu biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke lưu động

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

6

Sơ kết công tác VSATTP 6 tháng đầu năm

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

7

Theo dõi, giám sát các chương trình y tế Quốc gia, y tế địa phương

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

8

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Thượng Long

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 7

9

Triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 27/7

10

Đánh giá kết quả đợt truyền thông cao điểm 11/7

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 7

11

Tổ chức kiểm tra, đánh giá mô hình cụm dân cư không có người sinh con 3 tại các xã, thị trấn

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 7

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Duy trì công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Kiểm tra công tác GDQP-AN 6 tháng đầu năm 2018

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

5

Thanh tra việc quản lý tài chính; quản lý các chương trình dự án; quản lý ĐTXD và thanh tra PCTN tại phòng KT - HT

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

6

Tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1133

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

8

Phối hợp tập huấn chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 sang 9001:2015 cho các phòng, ban, các xã, thị trấn; rà soát ban hành lại các quy trình

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

9

Tổ chức tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 7

10

Hoàn chỉnh các nội dung trình tại kỳ họp  lần thứ 6, HĐND huyện khóa VI

Văn phòng, các ngành liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.998