Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 04 năm 2018 của UBND huyện
False 15622Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua Huyện ủy, BTV Huyện ủy

1

Chuẩn bị nội dung báo cáo Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 22/3/2016 của Huyện ủy về “Chương trình cải cách hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

 

Tháng 4

2

Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

II

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT, PCT UBND huyện

1

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 9 năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

4

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

5

  Chương trình công tác tháng 5 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

6

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

7

Kế hoạch về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

III

Quyết định, Chỉ thị

1

Các quyết định xử lý sai phạm sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

2

Thanh tra chuyên đề về đất đai tại UBND xã Hương Phú và UBND xã Hương Hữu

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

3

Triển khai chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi năm 2018 theo Quyết định 2085

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

4

Sửa đổi Quy ước văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

5

Thành lập Ban tổ chức, tổ giúp việc Ban chỉ đạo, tổ đạo diễn, tổ văn kiện trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

IV

Quy hoạch, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Đề án xây dựng thủy điện mini và cải tạo hang động trong khu hậu cứ

Ban Chỉ huy quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

2

Đề án giảm nhanh tỷ lệ con thứ 3 trở lên giai đoạn 2018-2020

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Đề án nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

4

Quy hoạch hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

5

Quy hoạch cụm dân cư mở rộng từ đường Bế văn Đàn đến Trung tâm Y tế huyện

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 30/4, 01/5

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

2

Phát động đăng ký xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Phòng VH-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT, Trạm CNTY

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Triển khai thực hiện Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

3

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây cao su

Phòng NN&PTNT, Trạm KNLN, BVTV

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

4

Hướng dẫn công tác phòng, trừ sau bệnh cho cây lúa

Phòng NN&PTNT, BVTV

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

5

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lập vườn, cải tạo vườn

Phòng NN&PTNT, KNLN

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

6

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ Xuân, chú trọng công tác tiêu độc khử trùng không để dịch bệnh xảy ra

Phòng NN&PTNT, Trạm CNTY

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 4

7

Đôn đốc phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

8

Rà soát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu theo kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

9

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công tác thu lệ phí vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

10

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

11

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lí các trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 4

12

Kiểm tra mức độ an toàn các trạm BTS, cột Ăng ten dưới 75m trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

13

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 4

14

Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 4

15

Triển khai ứng dụng các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thành công vào sản xuất và đời sống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 4

16

Tìm thị trường và xây dựng thương hiệu cho hàng nông đặc sản của địa phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

17

Quy hoạch bãi đổ rác thải xây dựng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 4

18

Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ lần đầu

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

19

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

 

Tháng 4

20

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

21

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt đọng khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

22

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

TC-KH, Ban QLDA khu vực huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

23

Hoàn chỉnh phương án đấu giá đất ở khu TĐC xã Hương Hòa mới thu hồi sau thanh tra và ở TT Khe Tre

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

 Thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại một số trường học trên địa bàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

2

Tham gia hội thi học sinh THCS cấp tỉnh; hội thi giao lưu học sinh giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 4

3

Kiểm tra, phúc tra trường đạt chuẩn quốc gia ở một số đơn vị, PCGD trẻ Mầm non 5 tuổi

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 4

4

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

5

Tham gia các môn Đại hội TDTT cấp tỉnh

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Tổ chức khai mạc Đại hội TDTT lần thứ V/2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

7

Kiểm tra các điểm hoạt động du lịch trên địa bàn

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

8

Phát động tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

9

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Thượng Lộ

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

10

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các chính sách dân tộc

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

11

Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với đồng bào DTTS

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

2

Phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ tiến hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

3

Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

4

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

5

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

6

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

7

Tổ chức tuyên truyền, TGPL cho các thôn, cụm dân cư các xã có đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

8

Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

9

Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, văn bản để đoàn kiểm tra văn bản của sở kiểm tra theo định kỳ

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 4

10

Thanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 4

11

Thanh tra việc quản lý tài chính; quản lý các chương trình dự án; quản lý ĐTXD và thanh tra PCTN tại phòng KT - HT

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 4

12

Thanh tra chuyên đề về đất đai tại UBND xã Hương Phú và UBND xã Hương Hữu

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 4

13

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 4

14

Phối hợp với Phòng CSPCCC số 4 tập huấn, huấn luyện PCCC và CNCH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 4

15

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung tại các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 4

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 6.030