Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội VHTT&DL các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XIV tại huyện Nam Đông
False 9971Ngày cập nhật 22/05/2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XIV tại huyện Nam Đông.

Tặng Giấy khen đối với 04 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XIV tại huyện Nam Đông có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Thư viện Tổng hợp tỉnh

2. Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh

3. Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh

4. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Hoàng Kha, Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh

2. Ông Hoàng Phi Hùng, Phụ trách Phòng Nghiên cứu, Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh

3. Bà Dương Thị Tuyết Nhung, Cán bộ Phòng Tuyên truyền - Hướng dẫn, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh

4. Ông Nguyễn Văn Lợi, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.495.249
Truy cập hiện tại 10.229