Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu văn bản
False 5320Ngày cập nhật 13/05/2022

Ngày 09/5/2022, UBND huyện đã ký ban hành Công văn số 599/UBND-VP Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu văn bản

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đã tham mưu UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản để chỉ đạo, điều hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản chưa đảm bảo; văn bản không chuyển qua văn thư, Chuyên viên Văn phòng thẩm định mà trình trực tiếp cho lãnh đạo UBND huyện ký; sai về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; ký số văn bản không đúng thời gian; quy trình quản lý và xử lý văn bản đi, đến chưa đúng quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác văn thư chưa thực sự hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu ban hành văn bản, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác tham mưu văn bản phải thực hiện theo đúng Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Về quy trình soạn thảo, văn phong, thể thức,…

 2. Văn bản trình ký phải chuyển trực tiếp cho Chuyên viên phụ trách các lĩnh vực của Văn phòng để thẩm định và trình Chánh, các Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực thẩm định trước khi văn thư trình lãnh đạo UBND huyện ký theo quy định. Nếu văn bản không được thẩm định mà trình trực tiếp cho lãnh đạo UBND ký thì văn bản đó không được vào sổ văn bản và không được ban hành theo quy định (trừ khi có ý kiến của lãnh đạo UBND huyện).

3. Thời gian ký số văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành (hồ sơ công việc): Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo; nếu ký không đúng thời gian quy định thì văn bản đó không có giá trị pháp lý (thời gian ký và thời gian vào số trên văn bản phải trong ngày hoặc chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo (trước 9 giờ sáng)).

 

Ngô Thị Hà Chi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.602