Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng các sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021
False 8149Ngày cập nhật 03/10/2021

UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. Gồm có 6 sản phẩm, trong đó 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba

Tập tin đính kèm:
Phạm Thị Bích
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 1.566