Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia
False 9566Ngày cập nhật 15/08/2021

Ngày 05/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 6916/UBND-NĐ về việc tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 563/BTTP-ĐGTS ngày 23/6/2021 của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng tổ chức đấu giá có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình đấu giá như: (i) Không thực hiện đúng thời hạn đấu giá tài sản đã được thỏa thuận trong hợp đồng đấu giá tài sản; (ii) Tự ý gia hạn thời gian đấu giá tài sản khi chưa có ý kiến của cá nhân/tổ chức có tài sản; (iii) Vi phạm về thời gian thanh toán tiền đặt trước.

Tình trạng vi phạm này thường xảy ra trong trường hợp tổ chức đấu giá không có trụ sở chính hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh. Do đó, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh khi có tài sản đấu giá cần phải thận trọng trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản bằng cách truy cập trực tiếp vào địa chỉ Cổng thông tin là https://dgts.moj.gov.vn để kiểm tra hoặc yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản cung cấp chi tiết địa chỉ (đường link https://dgts.moj.gov.vn) về việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin để kiểm tra, giám sát.

2. Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh của các tổ chức đấu giá tài sản về thông tin làm giả thông báo công khai việc đấu giá giống như trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hoặc có thể can thiệp hệ thống quản trị Cổng thông tin để làm ẩn thông báo công khai việc đấu giá.

Đề nghị các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.980.442
Truy cập hiện tại 503