Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
False 12737Ngày cập nhật 06/07/2021
Cá nhân nên sử dụng họ, tên thật cá nhân khi sủ dụng mạng xã hội (ảnh minh họa)

Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT có Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc này sẽ áp với 3 nhóm đối tượng, gồm: cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng MXH; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân cần tuân thủ các quy tắc sau đây: Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác;…

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng; Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế trong xã hội sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên mạng xã hội;…

Để triển khai Bộ quy tắc ứng xử xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, UBND tỉnh đã có công văn số: 5685/UBND-GD ngày 01/7/2021 Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc triển khai Quyết định số 874/QĐ-BTTTT trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.  Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng nhiệm vụ, nội dung của Quyết định số 874/QĐ-BTTTT để tuyên truyền, thông tin và triển khai thực hiện nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.  Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh (theo: https://thuathienhue.gov.vn/)

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.980.564
Truy cập hiện tại 541