Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG
False 21205Ngày cập nhật 08/07/2021

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 với các nội dung sau:

 

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

 

1

 

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ PCTT năm 2022

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

3

Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các PCT và các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

II

Kế hoạch, Báo cáo, Phương án, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 8

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Kế hoạch Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2020)

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

5

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

6

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tại 06 xã về chấp hành kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

7

Kế hoạch thanh tra việc quản lý và sử dụng công sản

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

8

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2021

Trung tâm DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

9

Kế hoạch cập nhật thông tin Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2021

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

10

Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phòng, chống thiên tai năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

11

Kế hoạch thực hiện Đề án và Nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục trường TH và THCS Thị trấn Khe Tre, giai đoạn 2021-2025

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

12

Kế hoạch thực hiện Đề án và Nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

13

Kế hoạch thực hiện Đề án và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

14

Kế hoạch thực hiện Đề án nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

III

Chỉ thị, Quyết định

1

Thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý và sử dụng công sản

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tại 06 xã về chấp hành kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Chỉ thị phòng chống thiên tai

Phòng NN&PTNT

Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

I

Các hội nghị, buổi Lễ

1

Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Sơ kết 01 năm của lực lượng Công an xã Chính quy (01/7/2019 – 01/7/2020)

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Hội nghị sơ kết công tác QS, QP; công tác huấn luyện, giáo dục QP, AN 6 tháng đầu năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Hội nghị sơ kết kết quả HĐCC KVPT huyện 6 tháng đầu năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

5

Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7)

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

6

Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo phòng không nhân dân 6 tháng đầu năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

7

Dâng hương, dâng hoa Kỷ niệm 74 năm  ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2021

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 364