Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Thượng Nhật đạt chuẩn nông thôn mới
False 14139Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND huyện đã Tặng Giấy khen đối với 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Thượng Nhật đạt chuẩn nông thôn mới có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ xã Thượng Nhật

2. Thôn Ta Rinh, xã Thượng Nhật

3. Thôn A Tin, xã Thượng Nhật.

II. Cá nhân:

1. Ông Hồ Văn Lung, thôn Lập, xã Thượng Nhật

2. Ông Nguyễn Văn Lưng, thôn Ta Lu, xã Thượng Nhật

3. Ông Trần Văn Luông, thôn A Xách, xã Thượng Nhật

4. Bà Võ Thị Phương, thôn La Vân, xã Thượng Nhật

5. Ông Văn Đức Hiển, thôn Hợp Hòa, xã Thượng Nhật.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.697