Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, giai đoạn 2016-2021
False 10645Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch UBND huyện đã Tặng Giấy khen đối với 05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, giai đoạn 2016-2021 có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

2. Trung tâm Y tế huyện

3. Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Nhật

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Hữu

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Quảng.

II. Cá nhân:

1. Ông Lê Khánh Hà, Phó Trưởng Công an huyện

2. Ông Trần Xuân Toản, Nhân viên Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện

3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Cán sự Phòng Y tế huyện

4. Ông Hồ Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hương Hữu

5. Ông Phan Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thượng Nhật

6. Ông Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thượng Quảng

7. Ông Nguyễn Duy Phước, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hương Lộc.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.986.205
Truy cập hiện tại 2.842