Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Người cao tuổi, nhiệm kỳ 2016-2021
False 12513Ngày cập nhật 30/03/2021

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Tặng Giấy khen đối với 05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Người cao tuổi, nhiệm kỳ 2016-2021 có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Hội Người cao tuổi xã Hương Phú;

2. Hội Người cao tuổi xã Hương Xuân;

3. Hội Người cao tuổi thị trấn Khe Tre;

4. Hội Người cao tuổi xã Thượng Nhật;

5. Hội Người cao tuổi xã Thượng Long.

II. Cá nhân:

1. Ông Trần Văn Chánh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Phú;

2. Ông Lê Hàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Xuân;

3. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Khe Tre;

4. Ông Hồ Văn Cường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thượng Nhật;

5. Ông Hồ Văn Vược, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thượng Long;

6. Ông Lê Phước Ái, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Lộc;

7. Ông A Rìa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Sơn.

Có file văn bản đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.818