Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Siết chặt quản lý thực phẩm giả lưu thông trên thị trường
False 11794Ngày cập nhật 02/12/2020

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã được Sở Công Thương Hà Nội tích cực đẩy mạnh. Nhờ đó, đã hạn chế được tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

 

.

Ảnh minh họa

 

 

 

Theo thống kê, hiện Hà Nội có hơn 83.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hơn 600 điểm kinh doanh chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 44 cơ sở giết mổ bán công nghiệp và hơn 900 điểm giết mổ thủ công nhỏ lẻ, 5.000ha rau màu an toàn. Sản xuất thực phẩm của Thành phố đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng, số còn lại nhập từ các tỉnh và nhập khẩu.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương Hà Nội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Theo đó, Sở đã ban hành trên 60 kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện và ban hành trên 300 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các ban quản lý chợ… thuộc lĩnh vực ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương.

Song song với đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm được Sở thường xuyên quan tâm đẩy mạnh và đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, đặc biệt vào các dịp cao điểm. Từ đó, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, Sở đã chủ động và phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 161 lớp tập huấn kiến thức cho 21.000 cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm, người sản xuất kinh doanh thực phẩm lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố; thường xuyên phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, hằng năm, Sở Công Thương đều tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho lãnh đạo, nhân viên các siêu thị hoạt động trên địa bàn; thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các siêu thị hoàn thiện các thủ tục, điều kiện theo quy định để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhằm từng bước quản lý hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn, từ năm 2017, Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành và tổ chức triển khai Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”. Với tổng số 809 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận nội thành thành phố tham gia, đến nay Đề án đã đạt được các kết quả tích cực. Tiêu biểu, 100% cửa hàng đã được cấp đăng ký kinh doanh (trước đề án đạt 30%); 100% cửa hàng đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (trước đề án đạt 30%); 95% cửa hàng có trang thiết bị giám sát chất lượng, có trang thiết bị vận chuyển (trước đề án đạt 50%); 80% cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc trái cây (trước đề án đạt 38%)… Tiếp đó, Sở Công Thương đã tham mưu UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2025” nhằm triển khai thực hiện nhân rộng tại các huyện, thị xã.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố trong đó có nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện thị xã xây dựng dự thảo “Đề án quản lý, đầu tư cải tạo và phát triển chợ trên địa bàn TP. Hà Nội” trình UBND Thành phố. Sở Công Thương sẽ phối hợp các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các quận, huyện thị xã hoàn thiện Dự thảo đề án về giải pháp đầu tư, cải tạo chợ 2020-2025, trình UBND Thành phố phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phấn đấu đạt 100% người kinh doanh được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, 100% hộ kinh doanh cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

http://thanglong.chinhphu.vn/siet-chat-quan-ly-thuc-pham-gia-luu-thong-tren-thi-truong

Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 662