Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
False 19730Ngày cập nhật 20/09/2020


Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Nội dung chính của Chỉ thị yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đi đầu, tiên phong, gương mẫu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần; Tiên phong, gương mẫu trong việc phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở; khuyến khích nhân rộng các mô hình kiểu mẩu về phân loại rác tại nguồn; Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu rác thải nhựa; tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng rác thải nhựa dùng 1 lần.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 298