Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tăng cường thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19
False 27237Ngày cập nhật 12/08/2020
Phân loại rác thải

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, ngày 10 tháng 8 năm 2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1028/UBND-TNMT yêu cầu các cơ quan, các đoàn thể và UBND các xã, thị trấn Khe Tre  thực hiện một số nhiệm vụ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Trong đó cần tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm tại địa bàn, lĩnh vực, trách nhiệm được giao quản lý theo đúng quy định. 

a) Công tác phân loại: Chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly tập trung phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

-  Chất thải y tế được thu gom riêng bao gồm: khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

- Thu gom rác thải sinh hoạt khác vào các thùng đựng rác thải thông thường.

b) Công tác xử lý: Yêu cầu các cơ quan quản lý chỉ đạo xử lý triệt để chất thải y tế, chất thải sinh hoạt tại địa phương, đảm bảo chất thải phải được xử lý an toàn, hạn chế nguy lây lan của dịch bệnh Covid-19.

- Ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại lò đốt Trung tâm y tế huyện. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thực hiện xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm (Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Cơ sở II-Bệnh viện TW Huế).

- Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ. Trung tâm Y tế huyện thực hiện quản lý, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu cách ly đảm bảo theo quy định. Tăng cường các hóa chất khử khuẩn sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm và các trường hợp cách ly tại nhà đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Đông thực hiện vận chuyển rác sinh hoạt phát sinh tại các khu vực cách ly, điều trị đảm bảo không để rác ứ đọng. Phối hợp với địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại các vị trí điểm thu gom rác. Chú trọng chất thải rắn sinh hoạt tại các khu cách ly y tế phải được xử lý, chôn lấp kịp thời đảm bảo quy định.

2. UBND các xã, thị trấn Khe tre tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Xử lý hành chính với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.987