Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông
False 18666Ngày cập nhật 19/03/2020

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

2

Chương trình công tác tháng 01 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

3

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

4

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

5

Kế hoạch tiếp tục giữ vững xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

6

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

7

Kế hoạch phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

8

Kế hoạch phúc tra xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

9

Kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

10

Kế hoạch ban hành mục tiêu chất lượng của UBND huyện năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

11

Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2019 của UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

12

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

13

Kế hoạch kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

14

Quyết định giao chỉ tiêu nông nghiệp năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

15

Quyết định giao chỉ tiêu NTM năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

16

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

17

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Đề án thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2019 và nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

2

Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

3

Tham mưu Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

4

Tham mưu Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

5

Tham mưu Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

6

Tham mưu Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

7

Đề án Bảo tồn Làng Văn hóa truyền thống Cơ tu huyện Nam Đông

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

 

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương tại NTLS huyện kỷ niệm 30 năm Ngày hội QP toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

2

Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

3

Trực báo công tác tư pháp

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

4

Tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2019 và ký kết liên tịch năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

5

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai công tác năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

6

Tổng kết Ban bảo đảm quốc phòng năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

7

Tổng kết hoạt động VHTT, gia đình, thể thao và du lịch năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

8

Tổng kết xây dựng NTM – giảm nghèo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phòng NN và PTNT, Lao động TBXH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

9

Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 03 nội dung của năm 2019, đó là: Thực hiện đạt chỉ tiêu 43 ha cam Nam Đông; 11 ha dứa và 16 ha chuối đặc sản

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

2

Đôn đốc thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG NTM

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng; chỉ đạo, hướng dẫn phát triển chăn nuôi, nhất là tái đàn lợn sau dịch

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

4

Tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

5

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đảm bảo khung lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, hết diện tích

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

6

Tiếp tục đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM, nhất là xã Thượng Lộ và Thượng Nhật

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

7

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng tự nhiên, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép dịp cuối năm

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

8

Đôn đốc thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

9

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh

UBND các xã, các cơ quan liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

10

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Phương án thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm, Phòng TNMT, UBND các xã liên quan

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

11

Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư, báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

12

Tiến hành soát xét các khoản thu chi năm 2019 để trình UBND huyện, thường trực HĐND huyện điều chỉnh bổ sung một số khoản chi phát sinh trong năm (nếu có)

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

12

 

13

Giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị, địa phương

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

14

Ban hành Quyết định biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

15

Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án đã được cấp phép đầu tư trên địa bàn

Các phòng: TC-KH, KT-HT, VH-TT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

16

Tiếp tục theo dõi công tác thẩm định hồ sơ Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

17

Quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch; quản lý, kiểm tra các bãi tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

18

Đôn đốc Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sạch cho các xã vùng dưới

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

19

Quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè gắn liền với trật tự đô thị ở khu vực chợ Khe Tre

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

20

Kiểm tra thường xuyên chất lượng các công trình xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các công trình đường sản xuất, kè chống sạt lở

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

21

Hoàn chỉnh hồ sở, thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập Cụm Công nghiệp Hương Phú

Phòng Kinh tế &HT; Phòng TCKH; Ban QLDA KV

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

22

Báo cáo rà soát, chấn chỉnh, thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp sử dụng đất do vi phạm pháp luật đất đai

Phòng Tài nguyên - MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

23

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi Giấy CNQSDĐ; khẩn trương trả GCNQSDĐ đã hoàn thành cho người dân

Phòng TNMT, CN VPĐKĐĐ, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

24

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành BCL rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên - MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

25

Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA ĐTXD, Phòng KT-HT,

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán

Phòng GD&ĐT; UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

2

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non và Tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp huyện.

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

3

Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2019.

Phòng GD&ĐT; Phòng Nội vụ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

4

Tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

5

Hoàn thiện Dự thảo Đề án Bảo tồn Làng Văn hóa truyền thống Cơ tu huyện Nam Đông

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

6

Hướng dẫn trạm y tế các xã, thị trấn tổng kết các hoạt động năm 2019 xây dựng KH năm 2020

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

7

Kiểm tra ATVSTP nhân dịp Tết Dương lịch

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

8

Chấm điểm xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

9

Đánh giá, tổng kết hoạt động Hội CTĐ năm 2019

Hội chữ thập đỏ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

2

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo, kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

3

Thẩm định nhân sự trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

4

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

5

Họp xét các danh hiệu thi đua cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

6

Chuẩn bị các nội dung tổ chức tốt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

7

Tiếp tục triển khai Kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn từ ngày 16/11 đến ngày 15/02/2019

Công an huyện; UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

8

Chuẩn bị các nội dung Hội nghị triển khai KT-XH, nhiệm vụ QPAN năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

9

Đôn đốc hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

10

Theo dõi thông tin phản ánh hiện trường để kịp thời chỉ đạo xử lý

Văn phòng, các ngành, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 3.030