Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Giới Thiệu chung xã Hương Hòa
False 15417Ngày cập nhật 28/01/2013

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Hòa

 

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875
     - Email:    huonghoa.namdong@thuathienhue.gov.vn
  
     - Dân số trung bình: 2.426 người 
     - Tổng diện tích: 10.84 Km2 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới Thiệu chung xã Hương Hòa
False 15419Ngày cập nhật 28/01/2013

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Hòa

 

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875
     - Email:    huonghoa.namdong@thuathienhue.gov.vn
  
     - Dân số trung bình: 2.426 người 
     - Tổng diện tích: 10.84 Km2 

Xem tin theo ngày  
Giới Thiệu chung xã Hương Hòa
False 15420Ngày cập nhật 28/01/2013

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Hòa

 

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875
     - Email:    huonghoa.namdong@thuathienhue.gov.vn
  
     - Dân số trung bình: 2.426 người 
     - Tổng diện tích: 10.84 Km2 

Xem tin theo ngày  
Giới Thiệu chung xã Hương Hòa
False 15421Ngày cập nhật 28/01/2013

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Hòa

 

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875
     - Email:    huonghoa.namdong@thuathienhue.gov.vn
  
     - Dân số trung bình: 2.426 người 
     - Tổng diện tích: 10.84 Km2 

Xem tin theo ngày  
Giới Thiệu chung xã Hương Hòa
False 15423Ngày cập nhật 28/01/2013

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Hòa

 

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875
     - Email:    huonghoa.namdong@thuathienhue.gov.vn
  
     - Dân số trung bình: 2.426 người 
     - Tổng diện tích: 10.84 Km2 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.744
Truy cập hiện tại 5.768