Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18594Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18595Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18596Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18597Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18598Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18599Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung xã Thượng Lộ
False 18600Ngày cập nhật 29/01/2013

 

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Thượng Lộ.  
     - Dân số: 284 hộ với 1.226 người; trong đó, đồng bào Kinh là 25 hộ với 87 người.
     - Tổng diện tích: 106,47 Km2 .

 

     - Vị trí địa lý:Thượng Lộ là một xã thuộc huyện miền núi Nam Đông, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây Nam.
 
     - Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
     Là một xã có 2 dân tộc sinh sống, đồng bào Cơ Tu chiếm 95% dân số trên toàn xã, còn lại là đồng bào dân tộc Kinh.
     Lễ hội truyền thống văn hóa: Hội đâm trâu vào ngày lễ, tết cổ truyền và lễ khánh thành nhà Gươl, mừng lúa mới vào tháng 7-10 âm lịch hàng năm.
     Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương như cồng, chiêng, truyền miệng về các di tích, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, đi tìm và lấy mật ong trong rừng sâu…
     Điểm du lịch sinh thái thác Ka Zang được hình thành trong cộng đồng thôn Dỗi, đây là một trong những điểm du lịch kết hợp giữa văn hóa văn nghệ, thưởng thức âm thực truyền thống của đồng bào với việc thăm Thác sinh thái Ka Zang.   

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875350 
     - Email:   thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.479.336
Truy cập hiện tại 3.346