Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo
Thực hiện KH 2240/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29/08/2017 của Ban chỉ đạo LNVSATTP tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban chỉ đạo LNVSATTP huyện ban hành...
   
 
Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 5/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo...
Thực hiện Công văn số 1425/BCĐ-SYT ngày 6/6/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo...
Thực hiện Công văn số 445/BCĐ-SYT ngày 01/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo...
Thực hiện Công văn số 3110/UBND-VH ngày 04/12/2017 của của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc...
Thực hiện Công văn số 2425/BCĐ-SYT ngày 4/9/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo...
 
Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Báo cáo đánh giá tình...
Ngày 04 tháng 7 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Báo cáo đánh giá tình...
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I năm 2019 với thuận lợi đó là...
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả khả quan nhưng còn nhiều...
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả khả quan nhưng còn nhiều...
 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát...
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát...
 
 
 
Nhằm hỗ trợ người khuyết tật truy cập thông tin được tốt hơn, UBND huyện đã bổ sung chức năng đọc tin tức bằng giọng nói. Người dùng...
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 72