Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Ngày 12/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật việc...
  Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định...

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 10/3/2021. Theo đó, Nghị định này quy định phạt đến 100 triệu đồng đối với các vi phạm về tuyển sinh.

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT về...
Ngày 07/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp...
Ngày 02/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày...

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 10/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm...
Các tin khác
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.537.982
Truy cập hiện tại 3.823