Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND Quy định về phân...
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các...

Ngày 07/11/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày...
Ngày 11 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng...
Số ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,...
Phòng tư pháp, giới thiệu 11 văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 8/2019 như: Hướng dẫn Luật đặc xá,...
Các tin khác
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 64