Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Chi phí quản lý dự án bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị       ...
Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020...
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã banh hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về Quy định một...
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND về Quy định quy...
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND về Quy định một...
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý,...
Ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán...
Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND Quy định về phân...
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
Các tin khác
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.130.352
Truy cập hiện tại 1.233