Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản quy phạm pháp luật >> Văn bản QPPL đã ban hành
Ngày 22/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...
      ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương...
Ngày12/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND  Quy định đấu giá...
Ngày 27/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng...
Ngày 25/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 49 /2021/QĐ-UBND Quy định về...
Số/Ký hiệu 03/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/10/2020 ...
Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông: Về bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021của Ủy ban nhân...
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư  số 11/2021/TT-BTNMT...
Ngày 13/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc...
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư  số 09/2021/TT-BTNMTsửa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.709.263
Truy cập hiện tại 8.397