Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đảm bảo đúng luật định. 2. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và một số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (do dịch Covid) chưa đi được. 3. Thường xuyên về cơ sở giám sát nắm tình hình sản xuất và đời sống nhân dân. 4. Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế tổ chức giám sát các chuyên đề còn lại năm 2022 theo kế hoạch. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                                      
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông Trương Công Hân – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Nam Đông; bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan và các xã, thị trấn.
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 14 báo cáo, tờ trình và 04 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2022; về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện về một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo số 09/BC-HĐND về việc giám sát kết quả  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII.       Qua giám sát thực tế và trực tiếp làm việc với UBND huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu xử lý 21/21 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 15/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 09 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 3, 12 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 4. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.     Kết quả giải quyết đối với 12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND huyện trả lời tại kỳ họp thứ 4. Cụ thể như sau: Có 04/12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, chiếm tỷ lệ 33,3% đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết và xử lý xong; có 03/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri chiếm tỷ lệ 25% UBND huyện trả lời không đầu tư do (kinh phí quá lớn, hiệu quả không cao, chưa cần thiết,...); có 05/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tiếp tục thực hiện chiếm tỷ lệ 41,6%. Đó là: Có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao lại cho các địa phương tiếp tục xử lý; có 03 ý kiến, kiến nghị, phản ánh chờ xin ý kiến cấp trên và chờ cấp trên phân bổ vốn.  
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe Tre để nắm tình hình, kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3 và một số kiến nghị kỳ họp trước đang xử lý. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và một số nội dung cấp thiết tại kỳ họp thứ 2 chưa xử lý xong. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện.       Qua đó, Thường trực HĐND huyện thảo luận thống nhất: Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 17/6/2022 kết thúc vào ngày 29/6/2022;       Thường trực HĐND huyện, yêu cầu HĐND và UBND các xã, thị trấn sắp xếp thời gian, địa điểm, chuẩn bị nội dung liên quan khi đoàn giám sát đến làm việc./.              
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ huyện để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Do đồng chí Mai Văn Dũng  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND  huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND huyện khóa VII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao về công tác nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2021-2026.     Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các vị đại biểu HĐND huyện tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và thống nhất ban hành 02 Nghị quyết “về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VII; xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đảm bảo đúng luật định. 2. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và một số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (do dịch Covid) chưa đi được. 3. Thường xuyên về cơ sở giám sát nắm tình hình sản xuất và đời sống nhân dân. 4. Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế tổ chức giám sát các chuyên đề còn lại năm 2022 theo kế hoạch. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                                      
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông Trương Công Hân – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Nam Đông; bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan và các xã, thị trấn.
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 14 báo cáo, tờ trình và 04 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2022; về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện về một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo số 09/BC-HĐND về việc giám sát kết quả  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII.       Qua giám sát thực tế và trực tiếp làm việc với UBND huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu xử lý 21/21 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 15/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 09 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 3, 12 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 4. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.     Kết quả giải quyết đối với 12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND huyện trả lời tại kỳ họp thứ 4. Cụ thể như sau: Có 04/12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, chiếm tỷ lệ 33,3% đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết và xử lý xong; có 03/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri chiếm tỷ lệ 25% UBND huyện trả lời không đầu tư do (kinh phí quá lớn, hiệu quả không cao, chưa cần thiết,...); có 05/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tiếp tục thực hiện chiếm tỷ lệ 41,6%. Đó là: Có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao lại cho các địa phương tiếp tục xử lý; có 03 ý kiến, kiến nghị, phản ánh chờ xin ý kiến cấp trên và chờ cấp trên phân bổ vốn.  
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe Tre để nắm tình hình, kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3 và một số kiến nghị kỳ họp trước đang xử lý. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và một số nội dung cấp thiết tại kỳ họp thứ 2 chưa xử lý xong. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện.       Qua đó, Thường trực HĐND huyện thảo luận thống nhất: Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 17/6/2022 kết thúc vào ngày 29/6/2022;       Thường trực HĐND huyện, yêu cầu HĐND và UBND các xã, thị trấn sắp xếp thời gian, địa điểm, chuẩn bị nội dung liên quan khi đoàn giám sát đến làm việc./.              
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ huyện để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Do đồng chí Mai Văn Dũng  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND  huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND huyện khóa VII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao về công tác nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2021-2026.     Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các vị đại biểu HĐND huyện tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và thống nhất ban hành 02 Nghị quyết “về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VII; xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: ...
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông...
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ...
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo...
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì....
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe...
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát...
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND,...
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: ...
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông...
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ...
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo...
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì....
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe...
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát...
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND,...
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: ...
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông...
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ...
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo...
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì....
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe...
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát...
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND,...
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đảm bảo đúng luật định. 2. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và một số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (do dịch Covid) chưa đi được. 3. Thường xuyên về cơ sở giám sát nắm tình hình sản xuất và đời sống nhân dân. 4. Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế tổ chức giám sát các chuyên đề còn lại năm 2022 theo kế hoạch. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                                      
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông Trương Công Hân – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Nam Đông; bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan và các xã, thị trấn.
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 14 báo cáo, tờ trình và 04 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2022; về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện về một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo số 09/BC-HĐND về việc giám sát kết quả  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII.       Qua giám sát thực tế và trực tiếp làm việc với UBND huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu xử lý 21/21 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 15/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 09 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 3, 12 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 4. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.     Kết quả giải quyết đối với 12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND huyện trả lời tại kỳ họp thứ 4. Cụ thể như sau: Có 04/12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, chiếm tỷ lệ 33,3% đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết và xử lý xong; có 03/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri chiếm tỷ lệ 25% UBND huyện trả lời không đầu tư do (kinh phí quá lớn, hiệu quả không cao, chưa cần thiết,...); có 05/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tiếp tục thực hiện chiếm tỷ lệ 41,6%. Đó là: Có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao lại cho các địa phương tiếp tục xử lý; có 03 ý kiến, kiến nghị, phản ánh chờ xin ý kiến cấp trên và chờ cấp trên phân bổ vốn.  
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe Tre để nắm tình hình, kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3 và một số kiến nghị kỳ họp trước đang xử lý. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và một số nội dung cấp thiết tại kỳ họp thứ 2 chưa xử lý xong. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện.       Qua đó, Thường trực HĐND huyện thảo luận thống nhất: Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 17/6/2022 kết thúc vào ngày 29/6/2022;       Thường trực HĐND huyện, yêu cầu HĐND và UBND các xã, thị trấn sắp xếp thời gian, địa điểm, chuẩn bị nội dung liên quan khi đoàn giám sát đến làm việc./.              
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ huyện để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Do đồng chí Mai Văn Dũng  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND  huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND huyện khóa VII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao về công tác nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2021-2026.     Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các vị đại biểu HĐND huyện tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và thống nhất ban hành 02 Nghị quyết “về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VII; xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: ...
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông...
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ...
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo...
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII
     Ngày 27/6/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Mai Văn Dũng –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì....
     Ngày 17/6/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, thị trấn Khe...
      Ngày 13/6/2022 Thường trực HĐND ban hành Quyết đinh số 01/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát...
      Chiều ngày 07/6/2022 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND,...
    Ông Mai Văn Dũng tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau một buổi làm việc khẩn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.904
Truy cập hiện tại 9.241