Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
 
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả...
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển...
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng...
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả...
      Ngày 26/4/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát...
 
Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã,...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các ngành vào...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các đại biểu và các ngành...
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính...
Các tin khác
 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ...
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021....
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12...
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021....
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ...
 
Các tin khác
 
     Chiều ngày 24/3/2020 Đoàn công tác HĐND huyện làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết...
    Chiểu ngày 20/3/2020 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Long về kết...
         Vừa qua, đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Nhật nắm tình...
     13/3/2020 Thường trực UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND...
       Ngày 12/3/2020 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Hương Xuân...
     Ngày 11/3/2020 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Hương Hữu nắm tình...
     Ngày 19/02/2020 Thường trực HĐND họp đoàn giám sát để thống nhất kế hoạch và thời gian tổ chức giám...
     Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Kế hoạch, đề cương, lịch giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số...
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các...
Thông báo phân công Thường trực HĐND huyện tham dự họp HĐND các xã, Thị trấn. Đề nghị các đồng chí...
Các tin khác
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.073