Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
 
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả...
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển...
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng...
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả...
      Ngày 26/4/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát...
 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ...
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021....
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12...
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021....
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ...
 
Các tin khác
 
    Ngày 21/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc “Giám sát việc...
      Chiều ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức làm...
    Chiều ngày 14/8/2019, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại UBND xã...
    Sáng ngày 07/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức khai mạc kỳ họp bất thường thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ...
    Chiều ngày 31/7/2019 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện có buổi làm việc với 02 xã Thượng...
    Ngày 30/7/2019 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019 và phân công nhiệm vụ chuẩn bị...
Ngày 30/7/2019 Hội đồng nhân dân ban hành Thông báo số 12/TB-HĐND  về việc triệu tập kỳ họp bất thường thứ...
Sáng ngày 29/7/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình,...
     Vào lúc, 17 giờ 00 ngày 10/7/2019 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 8 HĐND...
      Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10/7/2019 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 khoá...
Các tin khác
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.957.969
Truy cập hiện tại 31