Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
 
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả...
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển...
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng...
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả...
      Ngày 26/4/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát...
 
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về tình...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về kết quả thực...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thâm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm...
     Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công...
Các tin khác
 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ...
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021....
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12...
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021....
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ...
 
Các tin khác
 
GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI          Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông...
    Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8    Ngày 31/10/2019...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   HUYỆN NAM ĐÔNG                    ...
Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực...

GIẤY MỜI

 

Theo Kế hoạch 07/KH-TT HĐND ngày 03/10/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2019. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019 của Thường trực HĐND cấp huyện, xã. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

I. Thành phần mời:

- Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện

- Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện;

- Tổ trưởng 7 tổ đại biêu HĐND huyện;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Thường trực HĐND và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, Thị trấn.

- Trung tâm VHTT- Thể thao huyện (dự và đưa tin)

II. Thời gian:  Lúc 8 giờ 00 ngày 18  tháng 10 năm 2019 (Sáng thứ sáu)

III. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện (Gác 3)

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc để  tham dự Hội nghị giao ban; Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung phát biểu.

(*Ghi chú: Yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn lập danh sách đại biểu dự hội nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện và qua Email: vtthien.namdong@thuathienhue.gov.vn trước ngày 16/10/2019)./.

 

 

        Chiều ngày 09/10/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội...
      Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện Chương...
      Ngày 24/9/2019 Thường trực HĐND huyện họp đánh giá hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm và...
      Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND xã Thượng Quảng về thực hiện...
Các tin khác
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 86