Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
 
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình công tác tháng 7 của Thường trực HĐND và các...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 6 và...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 của HĐND huyện lên trang thông...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi dề cương và kế hoạch giám sát Nông thôn mới lên mục hoạt động Hội...
Văn phòng gửi Báo cáo kết quả hoạt động Quý I của HĐND huyện năm 2020. Đề nghị Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND...
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả...
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển...
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng...
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả...
      Ngày 26/4/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát...
 
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI, lên trang thông tin điện tử...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Công văn về việc chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, lên trang...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019,...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển áo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025,...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trong quản...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, lên...
Các tin khác
 
Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã,...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các ngành vào...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các đại biểu và các ngành...
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính...
Các tin khác
 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ...
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021....
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12...
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021....
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ...
 
Các tin khác
 
    Vừa qua, đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát, thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến,...
Ngày 08 tháng 6 năm 2020 Thường trực HĐND ban hành Thông báo kết luận số 05/TB-HĐND của HĐND huyện về việc giám...
    Ngày 02/6/2020 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi thông báo nội dung liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân...
          Chiều ngày 18/5/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất...
     Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện...
      Vừa qua, đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Thượng Quảng về...
   Chiều ngày 06/5/2020 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Lộ...
    Ngày 06/5/2020 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Nhật nắm...
    Ngày 17/4/2020 Đoàn giám sát HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 06/BC-ĐGS về kết quả...
Các tin khác
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.910
Truy cập hiện tại 1.498