Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
 
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả...
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển...
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng...
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả...
      Ngày 26/4/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát...
 
Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã,...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các ngành vào...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các đại biểu và các ngành...
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính...
Các tin khác
 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ...
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021....
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12...
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021....
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ...
 
Các tin khác
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các...
Thông báo phân công Thường trực HĐND huyện tham dự họp HĐND các xã, Thị trấn. Đề nghị các đồng chí...
   Vào lúc, 11 giờ 45 ngày 13/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện...
       Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2019 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 9 khoá...
GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI          Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông...
    Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8    Ngày 31/10/2019...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   HUYỆN NAM ĐÔNG                    ...
Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực...

GIẤY MỜI

 

Theo Kế hoạch 07/KH-TT HĐND ngày 03/10/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2019. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019 của Thường trực HĐND cấp huyện, xã. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

I. Thành phần mời:

- Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện

- Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện;

- Tổ trưởng 7 tổ đại biêu HĐND huyện;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Thường trực HĐND và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, Thị trấn.

- Trung tâm VHTT- Thể thao huyện (dự và đưa tin)

II. Thời gian:  Lúc 8 giờ 00 ngày 18  tháng 10 năm 2019 (Sáng thứ sáu)

III. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện (Gác 3)

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc để  tham dự Hội nghị giao ban; Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung phát biểu.

(*Ghi chú: Yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn lập danh sách đại biểu dự hội nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện và qua Email: vtthien.namdong@thuathienhue.gov.vn trước ngày 16/10/2019)./.

 

 

Các tin khác
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.122.255
Truy cập hiện tại 822