Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> Văn bản chuyên ngành
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Công văn của Thường trực HĐND huyện về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và...
Văn phòng gửi Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai...
Thường trực HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về đề án nâng...
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2021. Đề nghị các cơ quan ban ngành...
    Văn phòng HĐND và UBND gửi Kế hoạch sô 02/KH-TT HĐND ngày 16/3/2020 của HĐND huyện, về việc khắc phục khuyết điểm,...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.689.984
Truy cập hiện tại 4.972