Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> Văn bản chuyên ngành
Thường trực HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về đề án nâng...
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2021. Đề nghị các cơ quan ban ngành...
    Văn phòng HĐND và UBND gửi Kế hoạch sô 02/KH-TT HĐND ngày 16/3/2020 của HĐND huyện, về việc khắc phục khuyết điểm,...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.839.912
Truy cập hiện tại 6.066