Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Khoá VII
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND và UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được thông qua kỳ họp...
Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Tiểu học, THCS thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021-2025 (Tài liệu phục...
Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025....
Đề án phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải...
Đề án nâng cao chất lượng đối với học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Tài...
Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm của...
Thông báo khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính...
Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII).
Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện VI (lài liệu phục vụ kỳ họp thứ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.559
Truy cập hiện tại 3.016