Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> - Các văn bản khác
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Công văn về việc chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, lên trang...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển áo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025,...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trong quản...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Thông báo tình hình khối đại toàn kết toàn dân và...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác Viện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.966
Truy cập hiện tại 9.259