Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> - Các văn bản khác
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về tình...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về kết quả thực...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thâm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.883