Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Kỳ họp chuyên đề thứ 4
Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch XD vùng huyện Nam Đông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo thẩm tra của các Ban tại kỳ họp chuyên đề thứ 4 (TL phục vụ kỳ họp)
Tờ trình về bổ sung Kh đầu tư trung hạn và điểu chỉnh KH đầu tư công năm 2022 nguồn vốn NS huyện (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề...
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 4)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 1.604