Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026
False 11285Ngày cập nhật 25/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND và UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được thông qua kỳ họp thứ nhất.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.876