Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI
False 16849Ngày cập nhật 24/12/2020

  Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND khóa VI. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.869