Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Văn bản Ủy ban nhân dân
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình thực hiện tài chính - ngân sách...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 lên...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND...
Văn phòng chuyển Tờ trình giới thiệu chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 lên trang thông tin điện tử huyện....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.961