Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Văn bản Ủy ban nhân dân
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã...
Văn phòng đã gửi nội dung Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.817