Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/03/2020
Xem góp ý
2V/v lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận xã Thượng Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/04/2020
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.113.949
Truy cập hiện tại 1.115