Tìm kiếm

 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện./.
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người làm công tác hoà giải ở cơ sở, từ ngày 29/02/2024 - 01/3/2024, Phòng Tư pháp huyện Nam Đông triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho đối tượng là Chủ tịch UBMTTQVN xã; Bí thư chi bộ thôn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn;Tuyên truyền viên pháp luật;Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố và Hòa giải viên cơ sở của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024  Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Đối tượng áp dụng 1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, đảm bảo đúng thời hạn quy định, làm căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức xét thăng hạng viên chức.  
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, và UBND cấp huyện)./.
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp./.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý: 1. Các lô đất có quy mô nhỏ phải đáp ứng 03 điều kiện sau: Lô đất do một chủ đầu tư thực hiện hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập. Quy mô sử dụng đất: - Dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, khu chung cư: < 2 ha. - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến) được xác định theo quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được phê duyệt: < 10 ha. - Các trường hợp còn lại: < 5 ha. Trong khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc đã có quy hoạch chung được phê duyệt đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. 2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) trong trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 02 ha. 3. Thời gian điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng gồm: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng. Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện./.
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người làm công tác hoà giải ở cơ sở, từ ngày 29/02/2024 - 01/3/2024, Phòng Tư pháp huyện Nam Đông triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho đối tượng là Chủ tịch UBMTTQVN xã; Bí thư chi bộ thôn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn;Tuyên truyền viên pháp luật;Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố và Hòa giải viên cơ sở của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024  Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Đối tượng áp dụng 1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, đảm bảo đúng thời hạn quy định, làm căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức xét thăng hạng viên chức.  
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, và UBND cấp huyện)./.
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp./.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý: 1. Các lô đất có quy mô nhỏ phải đáp ứng 03 điều kiện sau: Lô đất do một chủ đầu tư thực hiện hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập. Quy mô sử dụng đất: - Dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, khu chung cư: < 2 ha. - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến) được xác định theo quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được phê duyệt: < 10 ha. - Các trường hợp còn lại: < 5 ha. Trong khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc đã có quy hoạch chung được phê duyệt đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. 2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) trong trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 02 ha. 3. Thời gian điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng gồm: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng. Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người...
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá...
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn,...
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội...
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,...
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn,...
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban...
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người...
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá...
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn,...
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội...
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,...
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn,...
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban...
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người...
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá...
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn,...
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội...
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,...
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn,...
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban...
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện./.
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người làm công tác hoà giải ở cơ sở, từ ngày 29/02/2024 - 01/3/2024, Phòng Tư pháp huyện Nam Đông triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho đối tượng là Chủ tịch UBMTTQVN xã; Bí thư chi bộ thôn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn;Tuyên truyền viên pháp luật;Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố và Hòa giải viên cơ sở của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024  Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Đối tượng áp dụng 1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, đảm bảo đúng thời hạn quy định, làm căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức xét thăng hạng viên chức.  
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, và UBND cấp huyện)./.
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp./.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý: 1. Các lô đất có quy mô nhỏ phải đáp ứng 03 điều kiện sau: Lô đất do một chủ đầu tư thực hiện hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập. Quy mô sử dụng đất: - Dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, khu chung cư: < 2 ha. - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến) được xác định theo quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được phê duyệt: < 10 ha. - Các trường hợp còn lại: < 5 ha. Trong khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc đã có quy hoạch chung được phê duyệt đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. 2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) trong trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 02 ha. 3. Thời gian điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng gồm: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng. Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 627/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho người...
Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023 quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá...
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn,...
Ngày 10/11/2023, tại UBND xã Thượng Nhật, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Thượng Nhật tổ chức Hội...
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,...
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn,...
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được giải quyết trong 20 ngày Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban...
Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 4.049