Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đã...
Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã...
Ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã...
Ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 10 tập thể đã có thành tích...
Ngày 24/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã...
Ngày 14/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020                                                       ...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 486