Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối...
Ngày 28  tháng 7 năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 838 /QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành...
  Phạt tài xế điều khiển phương tiện vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 Sáng...
Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn...
Ngày 09/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Hướng dẫn số 257/HD-BCĐ về...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.775.798
Truy cập hiện tại 8.106