Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án kêu gọi đầu tư
Thực hiện nội dung Nghị quyết số  01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân  tỉnh  Thừa Thiên Huế...
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 24/12/2021 về kêu gọi đầu tư xã hội...
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc...
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã có văn bản số 1017/UBND-TCKH về việc thống...
Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà...
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc...
Vừa qua, UBND huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng...
Ngày 08/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn...
Ngày 25/11/2019, UBND huyện đã quyết định đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tâm thị trấn Khe...
Ngày 11 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc cấp Quyết định chủ trương...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.415
Truy cập hiện tại 1.542