Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Kênh phản ánh kiến nghị
False 10054Ngày cập nhật 28/11/2019

1. Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị:

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/

2. Phần mềm truy cập trên điện thoại di động: Hue S

Xem tin theo ngày  
Kênh phản ánh kiến nghị
False 10056Ngày cập nhật 28/11/2019

1. Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị:

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/

2. Phần mềm truy cập trên điện thoại di động: Hue S

Xem tin theo ngày  
Kênh phản ánh kiến nghị
False 10057Ngày cập nhật 28/11/2019

1. Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị:

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/

2. Phần mềm truy cập trên điện thoại di động: Hue S

Xem tin theo ngày  
Kênh phản ánh kiến nghị
False 10058Ngày cập nhật 28/11/2019

1. Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị:

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/

2. Phần mềm truy cập trên điện thoại di động: Hue S

Xem tin theo ngày  
Kênh phản ánh kiến nghị
False 10060Ngày cập nhật 28/11/2019

1. Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị:

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/

2. Phần mềm truy cập trên điện thoại di động: Hue S

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.939