Tìm kiếm
Cải cách hành chính
* Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trong quý III/2019 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cấp huyện và cấp...
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn vào nghiên cưu thực hiện.
 
Theo dõi tại:
Tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2018 được tổ chức vào ngày 5/07 tại Hà Nội; chia sẻ về kinh nghiệm triển khai...
Các tin khác
 
 
 
Ngày 03/02/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 29/TB-HCC về kết...
Ngày 02/12/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 78/TB-HCC về kết...
 Ngày 01/11/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 60/TB-HCC về...
Ngày 01/10/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 51/TB-HCC về kết...
Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả...
Ngày 01/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 36/TB-HCC về...
Ngày 01/7/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 26/TB-HCC về kết quả...
Ngày 31/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 22/TB-HCC về kết quả...
 Ngày 02/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về...
Ngày 01/4/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về kết quả...
Các tin khác
 
UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn...
Các đơn vị tiến hành rà soát, ban hành lại tất cả các quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Các tin khác
 
 
Ngày 04 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công...
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê...
Các tin khác
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 03 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 01 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 31 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc công...
Các tin khác
 
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.165.984
Truy cập hiện tại 1.231