Tìm kiếm
Cải cách hành chính
* Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trong quý III/2019 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cấp huyện và cấp...
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn vào nghiên cưu thực hiện.
 
Theo dõi tại:
Tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2018 được tổ chức vào ngày 5/07 tại Hà Nội; chia sẻ về kinh nghiệm triển khai...
Các tin khác
 
 
Ngày 01/10/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 51/TB-HCC về kết...
Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả...
Ngày 01/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 36/TB-HCC về...
Ngày 01/7/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 26/TB-HCC về kết quả...
Ngày 31/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 22/TB-HCC về kết quả...
 Ngày 02/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về...
Ngày 01/4/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về kết quả...
Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 25/02/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Trong tháng 10 năm 2017, Trung tâm Hành chính công Nam Đông đã thực hiện 190 giao dịch TTHC, trong đó: - Số...
Các tin khác
 
UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn...
Các đơn vị tiến hành rà soát, ban hành lại tất cả các quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Các tin khác
 
 
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành...
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành...
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND công...
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Đánh giá tác động TTHC          ...
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 03 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 01 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 31 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc công...
Các tin khác
 
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 37