Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Theo dõi tại:
Tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2018 được tổ chức vào ngày 5/07 tại Hà Nội; chia sẻ về kinh nghiệm triển khai...
Các tin khác
 
 
 
Ngày 03/02/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 29/TB-HCC về kết...
Ngày 02/12/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 78/TB-HCC về kết...
 Ngày 01/11/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 60/TB-HCC về...
Ngày 01/10/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 51/TB-HCC về kết...
Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả...
Ngày 01/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 36/TB-HCC về...
Ngày 01/7/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 26/TB-HCC về kết quả...
Ngày 31/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 22/TB-HCC về kết quả...
 Ngày 02/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về...
Ngày 01/4/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về kết quả...
Các tin khác
 
UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn...
Các đơn vị tiến hành rà soát, ban hành lại tất cả các quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Các tin khác
 
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông...
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày...

Năm 2020, Chính phủ thực hiện kế hoạch tinh giản 2% biên chế công chức, 2,5% biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và các chính sách tinh giản biên chế cán bộ khác.

 Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14), Bộ Nội vụ đã...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát...
Con số 105 trường trong 4 năm qua cho thấy chuyển biến tích cực và đến đầu năm 2020, Thừa Thiên Huế đã có 63,37% trường...
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, bản chất của Chính phủ điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin phục...
Các tin khác
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 03 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 01 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công...
Ngày 31 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc công...
Các tin khác
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.083