Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện họp nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện
False 5610Ngày cập nhật 19/08/2022

      Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Công an huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo hoạt động quản lý khoáng sản 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Căn cứ các văn bản quy định liên quan và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND huyện về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ tài nguyên, đất, cát, sỏi trên địa bàn huyện để hướng dẫn các xã, thị trấn, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký các bãi tập kết cát sỏi làm thủ tục cấp phép xây dựng theo đúng quy định; kiểm tra việc đấu nối giao thông, kiểm định cân của các điểm thu mua cây keo.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát quy hoạch, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sát với nhu cầu thực tiễn về tập kết cát, sỏi phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn huyện (thể hiện chung trong quy hoạch chung xây dựng xã).

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi; các điểm thu, mua nông lâm sản nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trái với quy định.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bãi tập kết cát sỏi; bổ sung quy hoạch các bãi tập kết cát, sỏi vào quy hoạch sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng bãi, đúng quy hoạch; lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; tham mưu UBND huyện đề xuất kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hổi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; rà soát công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực hoặc chưa có kế hoạch thực hiện đã hết thời gian theo quy định.

3. Công an huyện: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có việc khai thác cát, sỏi trộm; kiểm tra chặt chẽ xe vận chuyển đất, đá dôi dư rơi vãi trên đường (như: khối lượng quy định của thùng xe, việc che đậy bạc trong quá trình vận chuyển...).

4. UBND các xã, thị trấn

- Nghiên cứu các văn bản liên quan và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai tác khoáng sản và bảo vệ tài nguyên đất, cát, sỏi trên địa bàn huyện để tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trong công tác quản lý khoáng sản, việc san gạt mặt bằng, các bãi tập kết cát, sỏi, điểm thu mua nông lâm sản đảm bảo các quy định chính sách, pháp luật Nhà nước ban hành.

- Rà soát các bến, bãi tập kết cát, sỏi diện tích từ đủ 300m­2 trở lên ­­để đăng ký quy hoạch đúng theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý việc khai thác cát, sỏi, các điểm tập kết cát, sỏi trái phép, việc san gạt mặt bằng, vận chuyển đất dôi dư...  

- Đối với các điểm bồi lấp: yêu cầu các địa phương rà soát các vị trí cần nạo vét, xây dựng tờ trình kèm dự toán kinh phí đề xuất UBND huyện phương án khơi thông dòng chảy.

- Chủ trì, Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích không đủ nước để gieo cấy. Trên cơ sở đó, khảo sát, đề xuất các vùng có khả năng thiếu nước để chuyển đổi diện tích sang trồng các cây loại cây trồng khác.

- Thường xuyển kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng các hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp, địa phương nào để xảy ra tình trạng làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

- Đối với các hộ dân xin chuyển mục đích sử dụng đất ở xen ghép: Đề nghị các địa phương rà soát các vùng để lồng ghép, bổ sung đưa vào quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030.

- Đối với các điểm ta luy dương có khả năng sạt, lở tại xã Hương Hữu và Thượng Long: Đề nghị hai địa phương kiểm tra, rà soát xây dựng phương án trình UBND huyện bố trí kinh phí để gia cố đảm bảo trong mùa mưa bão.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.526.392
Truy cập hiện tại 361