Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện ủy Nam Đông: Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới của Đảng
False 13986Ngày cập nhật 04/08/2022

Chiều ngày 02/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt các văn bản quan trọng: Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW, đồng thời tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị mình theo đúng thời gian quy định. Đảng ủy Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 12 – NQ/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết 18 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, chiến sĩ Công an; đồng thời, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu, quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết, Kế hoạch phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở chủ động, trao đổi, thảo luận để các chủ trương, đường lối của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy sớm đi vào cuộc sống.

Nguồn: huyenuynamdong.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.489.670
Truy cập hiện tại 11.861