Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị
False 13609Ngày cập nhật 04/08/2022

Thực hiện chương trình mở lớp, Trung tâm chính trị huyện Nam Đông, phối hợp với Ban tuyên giáo và Ban tổ chức huyện ủy bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XVIII, năm 2022.

 

Sau thời gian 1 tháng học tập, 39 học viên được nghiên cứu, học tập, thảo luận 18 chuyện đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài và sự vận hành, phát triển của xã hội loại người; kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa-Nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ xã hội ở Việt Nam…

Lớp học là điều kiện để học viên trang bị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.489.670
Truy cập hiện tại 11.744