Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 06 TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh
False 5274Ngày cập nhật 23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế (03 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn, (03 thủ tục) trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Cụ thể:

Cấp tỉnh

Lĩnh vực xử lý đơn:

1. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực tiếp công dân

2. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Công dân đến trình bày trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

Cấp huyện

Lĩnh vực xử lý đơn:

1. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực tiếp công dân

2. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Công dân đến trình bày trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

Cấp xã

Lĩnh vực xử lý đơn:

1. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực tiếp công dân

2. Tên TTHC được thay thế (cũ):Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Công dân đến trình bày trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân. 

Tập tin đính kèm:
Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 337