Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
False 5681Ngày cập nhật 10/06/2022

Văn phòng gửi Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND, các xã, thị trấn cùng các cơ quan tổ chức, cá nhân vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.286
Truy cập hiện tại 3.880