Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Chiến dịch Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 cho những công dân đủ điều kiện tiêm chủng Covid-19
False 5950Ngày cập nhật 11/06/2022

Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 13/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); Công văn số 5413/UBND-VH ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho những công dân đủ điều kiện tiêm chủng COVID-19 trong tháng 6/2022 trên địa bàn huyện.
 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.586