Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại
False 6776Ngày cập nhật 02/06/2022

Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm hơn 2,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản trên 98% cho người từ 12 tuổi trở lên và 80,9% người đã tiêm mũi bổ sung (đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell, người suy giảm miễn dịch vừa và nặng) và chỉ hơn 50% người đã mũi nhắc lại lần 1. 

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên; tăng tỷ lệ bao phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý II/2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; rà soát người đủ điều kiện tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2), chiều ngày 30/5/2022, Ủy ban nhân tỉnh đã có Công văn số 5413/UBND-VH, theo đó đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng chưa tiêm chủng đầy đủ liều cơ bản, bổ sung, nhắc lại lần 1 (mũi 3) và lần 2 (mũi 4). Chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo đúng đối tượng và hoàn thành theo đúng tiến độ đã giao cho từng đơn vị. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân địa phương trong việc rà soát, lập danh sách và mời đến cơ sở tiêm chủng các đối tương từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 theo quy định, thường xuyên báo cáo kế hoạch tiêm chủng, số lượng vắc xin còn tồn, tránh tình trạng tồn đọng vắc xin cận hạn, hết hạn gây lãng phí vắc xin.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đẩy mạnh hoàn thành thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID liều cơ bản, bổ sung và đặc biệt tiêm nhắc lại lần 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và bổ sung; tiếp tục rà soát tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong Quý II/2022 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi nhận vắc xin. Rà soát, lập danh sách người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) gồm người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn để vận động triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19, khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau tiêm mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Danh sách đề xuất tiêm chủng gửi về Trung tâm Y tế địa phương để lập kế hoạch triển khai ngay khi nhận vắc xin. Huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể để hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng đúng lịch, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai tiêm chủng để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh rà soát, lập danh sách cán bộ thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 đã tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1) để vận động triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19. Danh sách đề xuất tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương để lập kế hoạch triển khai ngay khi nhận vắc xin.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời và đầy đủ. Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, đề xuất cơ sở y tế địa phương để triển khai tiêm chủng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19 dưới nhiều hình thức nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về vắc xin phòng COVID-19 và kế hoạch tiêm vắc xin của các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tiếp tục vận động công nhân đang làm việc tại các khu kinh tế công nghiệp chưa tiêm đầy đủ liều cơ bản, bổ sung và nhắc lại đến cơ sở y tế để tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Rà soát, lập danh sách công nhân từ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại các khu công nghiệp đã tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1) đến hạn tiêm mũi nhắc lại thứ 2 (cách mũi nhắc lại thứ 1 ít nhất 4 tháng). Danh sách đề xuất tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương để lập kế hoạch triển khai ngay khi nhận vắc xin.

www.thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.760
Truy cập hiện tại 6.692