Tìm kiếm
Phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới
False 1776
Ngày cập nhật 07/04/2021

Hội Nông dân huyện Nam Đông được thành lập theo quyết định số 149/QĐ-HND ngày 17/12/1990 của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế,  được công nhận 13 đồng chí Ban chấp hành lâm thời và có 3 đồng chí Ban Thường vụ.

Hội Nông dân huyện là một tổ chức chính trị xã hội, có 10 tổ chức Hội cơ sở trực thuộc, 60 chi hội; 136 tổ hội và 4.332 hội viên trên toàn huyện, hội viên là dân tộc thiểu số chiếm 42%.

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, Hội Nông dân các cấp luôn tích cực chỉ đạo, động viên cán bộ, hội viên huyện nhà, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước do Bác Hồ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; từ đó đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên nông dân nổ lực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ đề ra.

Về sản xuất kinh doanh giỏi các Hội cơ sở tổ chức cho hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm các hộ đăng ký chiếm 55% so với hộ hội viên, qua khảo sát theo tiêu chí do Trung ương Hội quy định, hằng năm đánh giá toàn huyện các hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm tới 34-36 % so với hộ hội viên nông dân và một số đạt thu nhập từ 300-500 triệu đồng trên năm như hộ ông Hinh thị trấn Khe Tre; Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Tân ở Hương Xuân, bà Hồ Thị Bông xã Thượng Quảng, Hồ Thị Hèn xã Hương Sơn,...

Trương Minh Hào xã Hương Phú

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến các cơ sở Hội trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Để phong trào thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong huyên đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Ông Trương Minh Hào đầu tư nhà lưới trồng hoa, rau xã Hương Phú, ông Trần Đình Hạnh Phúc trồng hoa ở Hương Lộc, ông Đặng Trợ trồng cam, bưởi ở xã Thượng Quảng,... đã mang lại hiệu quả kinh tế. Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", vận động mỗi hội viên 3000 ngàn đồng/năm xóa một nhà cho hội viên,  tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, cây, con giống... Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Nông dân đã chỉ đạo các cơ sở Hội bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời đưa nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành hai nhiệm vụ và một phong trào thi đua trọng tâm của công tác Hội. Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên, nông dân trên toàn huyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng mạng lưới điện trong thôn; sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông nông thôn; đóng góp xây dựng nhà tình thương tặng hộ nghèo và đóng góp xây dựng các nguồn quỹ phúc lợi, cùng chung tay đóng góp để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Hồ Thị Bông xã Thượng Quảng

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi, tổ hội ở cơ sở; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Hội Nông dân huyện

 

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.303
Truy cập hiện tại 4.024