Tìm kiếm
HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM ĐÔNG LẦN THỨ 4 KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
False 1996
Ngày cập nhật 06/07/2020

Thực hiện Chương trình làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chương trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2020. Sáng ngày 01/7/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 4 (Khóa XII); nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp hống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Dự Hội nghị có Ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ       Việt Nam tỉnh; Ông Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Ông Đoàn Văn Sóng – Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ huyện đến     cơ sở đã phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với tinh thần chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức quyên góp, vận động được 83 tổ chức, cá nhân ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 với số tiền 239.485.000 đồng... Từ đầu năm đến nay kinh phí của Quỹ Vì người nghèo” huyện và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa  20 nhà với tổng số tiền là 430 triệu đồng, trong đó:  Giải ngân Quỹ Vì người nghèo” huyện: Hỗ trợ xây dựng mới 19 nhà với tổng số tiền 380 triệu đồng. Công ty Điện lực miền trung hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng mới 01 nhà cho hộ nghèo ở xã Thượng Nhật. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hiệp thương xây dựng và ban hành kế hoạch số 52/KH-UBMT, ngày 3/3/2020 về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành 2 cuộc giám sát, các cuộc còn lại giám sát vào quý III, IV/2020 theo kế hoạch...

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động “Ngày vì người nghèo”, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trong địa bàn huyện; sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả, thiết thực trong việc giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện về vốn, cây con giống, góp phần xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tập trung tại xã Thượng Nhật. Làm tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lựa chọn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 do Mặt trận tỉnh tổ chức, đồng thời phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở và các Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020).  Phấn đấu có 100% khu dân cư tổ chức thực hiện tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” gắn hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020).

UBMTTQVN huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.607.307
Truy cập hiện tại 834