Tìm kiếm
UBND huyện Nam Đông triển khai phổ biến các Luật mới (Luật sửa đổi, bổ sung Luật chính quyền địa phương; Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức)
False 2170
Ngày cập nhật 05/07/2020
hình ảnh trực tuyến tại Phòng họp số 2, UBND huyện

Sáng ngày 02/7/2020, UBND huyện Nam Đông tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi năm 2019), Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức (sửa đổi năm 2019) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Công chức TP – HT; Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Quốc Phụng – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi năm 2019) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.  Luật đã sửa đổi, bổ sung  38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân; cơ quan chuyên môn thuộc UBND; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. …

Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 với nhiều điểm mới cần quan tâm như: công chức và phân loại công chức; tuyển dụng công chức; các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến ngạch công chức; sửa đổi, bổ sung trong đánh giá công chức; các nội dung về xử lý kỷ luật công chức (trong đó chú trọng việc xử lý vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu); đối với Luật Viên chức tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng làm việc; đánh giá viên chức; chế độ thôi việc; xử lý kỷ luật đối với viên chức vi phạm và những nội dung sửa đổi, bổ sung về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức.

Qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm được những nội dung quan trọng của các Luật mới. Từ đó, xây dụng kế hoạch triển khai giáo dục pháp luật phù hợp với từng ngành và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện nhận định, Luật số 52/2019/QH14 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 có những điều khoản rất sát với công việc của từng đơn vị. Tinh thần Nghị quyết 18 và đặc biệt là Nghị quyết 19 của Trung ương có đề cập đến những vấn đề đang đặt ra đối với công tác tổ chức cán bộ. Tinh thần của Nghị quyết 19 là công tác đánh giá phải xuyên suốt tất cả các khâu của tổ chức cán bộ, từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch,…đánh giá toàn diện, đa chiều. Tinh thần, chủ trương của Trung ương đã được thể chế hóa thông qua ban hành Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Xuyên suốt các vấn đề trong Luật có thể nói là vấn đề xây dựng vị trí việc làm, gắn với trách nhiệm người thủ trưởng đơn vị, người tham mưu,...

Ông Trần Quốc Phụng nhấn mạnh, Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức liên quan tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức nên tất cả cán bộ đều phải nghiên cứu để triển khai và việc quán triệt, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện 02 Luật sẽ được thực hiện tại hội nghị tổ chức cán bộ trong thời gian sắp tới.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, câu hỏi của các đại biểu về các điều, khoản bổ sung, sửa đổi của Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Các câu hỏi đã được Báo cáo viên giải đáp đầy đủ, rõ ràng đến các đại biểu tham dự Hội nghị./.

 

 

 

Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.607.307
Truy cập hiện tại 814